Logotype for Karlsborgs kommun
 
Karlsborgs kommun

Välkommen till vår webb-bokning

Här kan ni söka lediga tider i idrottshallar och fotbollsplaner samt skicka en bokningsförfrågan. Vid bokningsförfrågan med kortare framförhållning än två dygn kan vi dock inte garantera att ärendet hinner behandlas.

Select one or several objects

 objects selected
Select presentation
 
 
      -  
  

Select sorting    
 -  Max 7 days may be sought

 
   
Collecting information
Please wait